Cine suntem

Alianța Franceză
din Pitești

Această asociație, care există încă din iunie 1990, este prima Alianță Franceză creată în România după Revoluția din 1989. Ea a fost constituită în conformitate cu statutul și obiectivele Alianței Franceze fondate la Paris în 1883 – asociație culturală non-guvernamentală și non-profit.

Alianța Franceză din Pitești – o fereastră deschisă către lume – este un reper în oraș și în județ, întrucât ea continuă marea tradiție a ospitalității franceze.

Ea are drept obiectiv promovarea limbii franceze, favorizarea unei mai bune cunoașteri reciproce între România și Franța, încurajând schimburi lingvistice și culturale. Obiectivele sale vizează diversificarea progresivă a acțiunilor culturale, educative, cooperarea franco-română și promovarea valorilor culturii române.

Rețeaua Alianțelor Franceze

Alianța Franceză din Pitești, precum cele 813 asociații care poartă acest nume în întreaga lume, aparține unei rețele internaționale fondate în 1883 la Paris de către „o asociație liberă a unor oamenil liberi” în serviciul limbii noastre și al culturii recunoscute la nivel universal.

Mulțumită elanului oferit de un ambasador, Paul Cambon și de un geograf, Pierre Foncin, susținuți de personalități prestigioase precum Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Jules Ferry și Victor Duruy, Alianțele Franceze au format în lume o rețea bazată pe un ideal umanist și trei principii intangibile:

  1. promovarea limbii și a culturii franceze;
  2. schimbul și cooperarea cu toate țările lumii și cu toate culturile;
  3. absența totală a oricărui angajament politic și respectul pentru laicitate.

Prezente în 136 de țări de pe cele cinci continente, Alianțele Franceze primesc 530 000 de studenți de toate vârstele și din toate culturile în întreaga lume, precum și șase milioane de iubitori ai Franței care participă la activitățile lor culturale.

Din 2008, Fundația Alianțelor Franceze este cea care, de la Paris, coordonează și dă viață rețelei. Ea definește direcțiile strategice și asigură responsabilitatea morală. Rețeaua Alianțelor Franceze beneficiază de asemenea de sprijinul Ministerului francez al Europei și al Afacerilor Externe.

Fiecare Alianță Franceză își exercită activitatea având statutul de asociație non-guvernamentală sau, în Franța, de asociație funcționând conform legii din 1901. Sub autoritatea un Consiliu de Administrație, o echipă executivă administrativă și educațională propune cursuri de limba franceză în Franța și în lume pentru întreg publicul adult și transmite grație tuturor tipurilor de activități – expoziții, spectacole, conferințe, proiecții cinematografice – cultura francofonă. Ea preia și promovează de asemenea toate culturile lumii.