Examenele DELF-DALF

Diplôme d’études en langue française (DELF) și Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) sunt eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa, în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză. Diplomele sunt recunoscute la nivel internaţional și au valabilitate nelimitată.

Institutul Francez din România este singura autoritate din România abilitată să acorde diplomele DELF-DALF, dispunând de o rețea de centre de examinare pe întreg teritoriul țării, printre care se numără și Alianța Franceză din Pitești.

Există 6 diplome care permit validarea celor 6 niveluri ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Prezentările detaliate ale nivelurilor de certificare pot fi consultate aici.

De ce să te pregătești pentru examenul DELF-DALF?

Evaluarea este un element esențial al conturării propriului profil. De-a lungul dezvoltării personale sau profesionale, este recomandată validarea cunoștințelor lingvistice.

Diplomele DELF-DALF permit, în funcție de nivelul obținut, admiterea la universități din Franța, aplicarea pentru naționalitatea franceză, obținerea mai ușoară a unui loc de muncă în România sau în străinătate, concretizarea unui proiect de mobilitate etc.

Dragi profesori,

Încurajați-vă elevii să guste plăcerea de a citi, de a scrie, de a înțelege și de a vorbi în limba franceză pentru a studia și a călători în Franța și în 56 de țări francofone! Stimulați-le curiozitatea, dorința de a cunoaște!

Grație instrumentelor lingvistice, abordării acționale susținute de CECR, dezvoltării competențelor de a învăța, a ști și a face, vă veți ajuta elevii să devină autonomi.

Pregătirea pentru un examen DELF se referă la o pregătire pragmatică a sarcinii de îndeplinit (prezentare personală, interacțiune cu mediul înconjurător).

Nivelul B2 este obligatoriu pentru a putea urma studii universitare în Franța. Chiar și nivelul A2 va permite acumularea unor cunoștințe de bază în cadrul unei universități sau la un angajator.

Obținerea unui nivel A oferă încrederea necesară pentru susținerea nivelului B1 sau chiar B2: teama de necunoscut dispare odată cu obișnuința. 80% dintre elevii care obțin nivelul A2 în clasa a opta sau a noua își doresc să participe la examenul pentru nivelul B1 în clasa a unsprezecea sau a douăsprezecea.

Cu diploma DELF și, mulțumită îndrumării dumneavoastră, elevii vor putea „trăi intens în limba franceză”: comunicând, interacționând în jocuri de rol, creând monologuri și prezentări, participând la dezbateri și forumuri, scriind e-mailuri, scrisori amicale, bloguri… și totul în franceză!

Descriptorii CECR vă ajută să stabiliți obiectivele și profilul de competențe pentru nivelurile DELF și DALF. Conținuturile examenelor sunt adaptate centrelor de interes al publicului preadolescent, adolescent și adult: acestea sunt în pas cu modernitatea și evoluția societății noastre.

Accentul pe competențele de comunicare și pe interacțiunea orală și scrisă va fi pe placul elevilor și le va oferi un atu în plus în viața profesională. În ceea ce privește producerea orală și scrisă, evaluarea competențelor va fi facilitată de grilele de evaluare alcătuite din criterii clare, precise și distincte.

Abordarea dumneavoastră pedagogică se va înscrie în mișcarea dinamică și evolutivă a predării limbilor străine.

Costul unui examen DELF în România este, în medie, cu 30% mai scăzut decât în Franța, iar în cazul unui examen DELF Elev, cu 20% mai mic.

Iată ce spune Fabian, 17 ani despre examenele DELF-DALF!

Sesiuni de examen DELF-DALF